ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Кардиология

2022

N1   N2   N3   N4  N5   N6  

N7 

2021

N1   N2   N3   N4  N5   N6  

N7   N8   N9   N10   N11   N12

2020

N1   N2   N3   N4   N5   N6

N7   N8   N9   N10

2019

N1  N1S  N2   N2S   N3   N3S   N4  N4S

N5  N5S  N6  N6S  N7  N7S  N8  N8S  N9

N9S  N10  N10S  N11  N11S  N12  N12S

2018   

N1   N1S  N2   N2S   N3   N3S   N4  N4S

N5   N5S  N6   N6S   N7   N7S   N8   N8S   

N9   N9S   N10   N10S   N11   N11S   N12

N12S

2017   

N1   N2   N3   N4    N5   N6

N7   N8   N9   N10   N11  N12

2016   

N1   N2   N3   N4    N5   N6

N7   N8   N9   N10   N11   N12

2015   

N1   N2   N3   N4    N5   N6

N7   N8   N9   N10   N11  N12

2014   

N1   N2   N3   N4    N5   N6

N7   N8   N9   N10  N11  N12

2013    

N1   N2   N3   N4    N5   N6

N7   N8   N9   N10  N11  N12

2012

N1   N2   N3   N4    N5   N6

N7   N8   N9   N10  N11  N12   

2011

N1   N2   N3   N4    N5   N6

N7   N8   N9   N10  N11  N12   

2010

N1   N2   N3   N4    N5    N6-прил.

N7   N8   N9  N9-прил.   N10   N11   N12