ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Գրականության սպասարկում

Տացք

ՀԳԲԳ ընթերցողները սպասարկման բաժին ներկայացնելով իրենց ընթերցողական տոմսը, կարող են օգտվել գրականությունից, ինչպես նաև կստանան տացքի և ժամկետների երկարացման հնարավորություններ:

Ժամկետի երկարացում

Գրականության օգտագործման ժամկետը կարելի է երկարացնել միայն մեկ անգամ` զանգահարելով գրադարան, կամ անձամբ ներկայանալով գրադարանի սպասարկման բաժին վերահաշվառման, եթե այլ ընթերցող չի պահանջել այն: Պահանջարկի դեպքում տվյալ գրականությունը կարող է հետ կանչվել: Նշված ժամկետը խախտելու դեպքում ընթերցողի սպասարկումը դադարեցվում է` մինչև պարտքի մարումը:

Գրականության պատվիրում

Գրադարանի ընթերցողները կարող են պատվիրել անհրաժեշտ գրականությունը: Տրված պատվերները ուժի մեջ են մեկ օր և պահվում են սպասարկման բաժնում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Եթե պատվիրված գրականությունն այլևս պետք չէ, այցելեք կամ զանգահարեք գրադարան և պատվերը չեղյալ համարեք: