ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Դասընթացներ

ՀԳԲԳ-ն ոչ միայն կենսաբժշկական տեղեկատվության գլխավոր պահոց է, այլև մեծ տեղ է հատկացնում ուսուցողական դասընթացներին, որոնք կազմակերպվում են բժշկական ուսանողների և ասպիրանտների համար:

Գրադարանում կազմակերպվող դասընթացներ

Բժշկական գրադարանավարների և բժիշկների համար ՀԳԲԳ-ն կազմակերպում է դասընթացներ, որոնց նպատակն է սովորեցնել գրադարանից և Ինտերնետային շտեմարաններից օգտվելու հմտություններ` առաջնորդվելով հետևյալ սկզբունքներով.
. գտնել օգտակար և հավաստի բժշկական տեղեկատվություն
. զարգացնել տեղեկատվության որոնման ռազմավարությունը
. օգտվել գրադարանի ծառայություներից, գրականությունից և շտեմարաններից

Բոլոր դասընթացներն անց են կացվում գրադարանի ուսուցողական կենտրոնում՝ ինչպես խմբերի, այնպես էլ անհատ անձանց համար: Տրվում են նաև անհատական խորհրդատվություններ: Նախատեսվող դասընթացների մասին կարելի է տեղեկանալ գրադարանի կայքից և էլեկտրոնային փոստի ծառայության միջոցով: