ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Որոնման ծառայություն

Գրադարանի ընթերցողները կարող են անհրաժեշտ թեմայով որոնում կատարել ինքնուրույն, կամ դիմել Էլեկտրոնային տեղեկատվության սպասարկման բաժին: Գրադարանավարը կատարում է կենսաբժշկական տեղեկատվության որոնում և տրամադրում անհրաժեշտ թեմայով հղումներ և մատենագիտական ցանկեր:

Տեղեկատվության որոնման ժամանակ հաշվի են առնվում հետևյալ զտիչները.
. Փնտրվող տեղեկատվության սահմանում հատուկ տերմիններով
. Նախապատվություն որևէ ենթաբաժնի, օրինակ՝ ախտորոշում, բուժում և այլն
. Որևէ պայմանի ներառում/բացառում, օրինակ` դեղորայքի կամ տեխնիկայի
. Նպատակ (կլինիկական, հետազոտական, այլ)
. Տարիքային խումբ

Տեղեկատվության որոնումն իրականացվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Արդյունքները կարելի է անձամբ վերցնել գրադարանից կամ ստանալ էլ. փոստի միջոցով:
Գրադարանավարի կողմից կատարված որոնումը կխնայի ընթերցողի ժամանակն ու ջանքերը: