ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Акушерство и гинекология

2023  

N1   N2   N3   N3 прил.   N4   N5

N6  N6прил.   N7   N8   N9   N9 прил. 

2022  

N1   N2   N3   N3 прил.   N4   N5

N6  N6прил.   N7   N8   N9   N9 прил. 

 N10  N11   N12   N12 прил.

2021  

N1   N2   N3   N3 прил.   N4   N5

N6   N7   N8   N9   N9 прил.  N10 

N11   N12   N12 прил.

2020    

N1  N2   N3   N4  N5  N6

N7   N8   N9   N9прил  N10  

N11   N12   N12 прил.

2019    

N1   N2   N3   N3 прил.

N4  N5  N6  N6 прил.  N7  N8  N9  N9прил.  

N10   N11  N12  N12 прил.

2018    

N1   N2   N3   N4  N5  N6

N7   N8   N9   N10   N11   N12

2017    

N1   N2   N3   N4  N5  N6

N7   N8   N9   N10    N11    N12

2016    

N1   N2   N3   N4  приложение

N5   N6   приложение   N7   N8

N9   N10    N11    N12

2015    

N1   N2   N3   N4   N5   N6

N7  N8  N9  N10   N11   N12

2014

N1   N2   N3  приложение

N4   N5   N6  N7   N8   N9   

N10   N11   N12

2013    

N1   N2   N3   N4   N5   N6

N7   N8   N9   N10   N11  N12

2012

N1   N2   N3   N4-1   N5   N6

N7  N8-1  N8-2

2011

N1   N2   N3   N4   N5   N6

N7   N8   N9   N10   N11   

2010

N1   N3   N4  N5