ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Военно-медицинский журнал

2023 

N1   N2   N3   N4   N5  N6

N7   N8 

2022 

N1   N2   N3   N4   N5  N6

N7   N8   N9   N10   N11  N12

2021 

N1   N2   N3   N4   N5  N6

N7   N8   N9   N10   N11  N12

2020    

N1    N2   N3   N4   N5   N6

N7   N8   N9   N10   N11  N12

2019    

N1    N2   N3   N4   N5   N6

N7   N8   N9   N10  N11  N12

2018    

N1   N2   N3   N4   N5  N6  

N7   N8   N9   N10  N11  N12

2017    

N1   N2   N3   N4   N5  N6  

N7   N8   N9   N10  N11  N12  

2016    

N1   N2   N3   N4  N5  N6  

N7   N8   N9   N10  N11  N12      

2015    

N1   N2   N3   N4  N5  N6

N7  N8   N9   N10  N11  N12

2014    

N1   N2   N3   N4  N5  N6  

N7  N8  N9  N10  N11  N12