ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Մաշկաբանություն և վեներոլոգիա

Մաշկաբանություն և վեներոլոգիա

  1. Մաշկային և վեներական հիվանդություններ.,Ս. Տ. Պավլով և ուրիշ. — Երևան: Լույս, 1981. — 472 էջ  (Հասանելի է գրադարանից)
  2. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни – 2005г. (Հասանելի է գրադարանից — консультант студента 2012)
  3. Кожные и венерические болезни, О. Л. Иванов и др.- 2-е изд., перераб. и доп.- 2007. — 336 с (Հասանելի է գրադարանից)
  4. Սիֆիլիս, կլինիկա, տարբերակիչ ախտորոշում.- Կ.Ռ. Բաբայան, 1999 (Հասանելի է գրադարանից)
  5. Адаскевич В.П. , Козин В.М. Кожные и венерические болезни – 2006г. / Адаскевич В.П. Кожные и венерические болезни (курс лекций). — Витебск: Издательство ВГМУ, 1999. — 216 с
  6. Соколовский Е.В. Кожные и венерические болезни – 2008г.
  7. www.medscape.com
  8. www.uptodate.com (Հասանելի է գրադարանից)