ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Վարակիչ հիվանդություններ

Վարակիչ հիվանդություններ

 1. Հեպատիտ C-ի վարման վերաբերյալ կլինիկական գործնական ուղեցույցը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 21-ի թիվ 455-Ա հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին («17» փետրվար 2020թ. No 628 — Ա)
 2. Քրոնիկ B հեպատիտով պացիենտների վարման ուղեցույցը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ
  499-Ա հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին («17» փետրվար 2020թ. No 629 — Ա)
 3. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության ուղեցույց («15» մարտի 2018թ. թիվ 673-Ա) (1669Կբ)
 4. Հակառետրովիրուսային դեղերի կիրառմամբ ՄԻԱՎ վարակի բուժման և կանխարգելման կլինիկական ուղեցույց (2017թ.) (1556Կբ)
 5. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թվականի օգոստոսի 7-ի N 2429-Ա և N 3225-Ա հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին («25» դեկտեմբեր 2019թ. No 3904-Ա) (18253Կբ)
 6. Հիվանդանոցային պայմաններում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պացիենտների վարման կլինիկական ուղեցույցը հաստատելու մասին («24» սեպտեմբեր 2021թ. No 3526 — Լ) (489Կբ)
 7. Արտահիվանդանոցային պայմաններում (առողջության առաջնային պահպանման օղակում) սուր շնչառական վարակների պացիենտի վարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին («17» օգոստոս 2020թ. No 2794 – Լ) (210Կբ)
 8. ՀԱՏՈՒԿ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ուսումնական ձեռնարկ (թղթային տարբերակը հասանելի է գրադարանից)
 9. Инфекционные болезни. Краткое издание / Н. Д. Ющук, Ю.Венгеров, ГЭОТАР-Медиа, Москва. — 2020. — 848 с. (Հասանելի է գրադարանից)
 10. Секреты лечения детских инфекций/ Дж.Д. Клейн, Т.Е. Затиус. – 416с. (Հասանելի է գրադարանից)
 11. Детские инфекционные болезни / С.Д. Носов. — М.: Медицина, 2018. — 167 c.
 12. Инфекционные болезни. Шувалова Е.П. Учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2005. – 696 с. (Հասանելի է գրադարանից)
 13. Руководство по инфекционным болезням. Под ред. Ю.В. Лобзина, А.П. Казанцева. – С.-Пб., 2003
 14. Лобзин Ю. В. Руководство к практическим занятиям по инфекционным болезням для студентов медицинских вузов : учебное пособие / Ю. В. Лобзин, Е. С. Белозеров, Е. И. Архипова. 2017.-576 с.
 15. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. В. Покровского. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 528 с (Հասանելի է գրադարանից)