1. Եվրոպական ուրոլոգիական ասոցիացիա – ուղեցույցներ, 2021թ.:
 2. «Վիրաբուժություն» 1, 2, 3 հատոր: ԵՊԲՀ
 3. «Վնասվածքաբանություն» ԵՊԲՀ ուսումնական նյութեր:
 4. Հ.Մանգոյան «Նախահիվանդանոցային բուժօգնություն», Երևան, 2021թ. (Հասանելի է գրադարանից)
 5. Առաջին բուժօգնության հիմունքներ», Հայկական կարմիր խաչ ընկերություն, Երևան, 1999թ.:
 6. Վ.Ա. Աստվածատրյան «Կլինիկական մանկաբուժություն», Ե., 1987թ․ (Հասանելի է գրադարանից)
 7. Սումին Ս.Ա, Գրոմնացկոմ Ն.Ի., Ներոնով Ա.Ֆ., Նատոինով Ա.Ա., Յուիդին Ս.Մ., «Անհետաձքելի բուժոգնության ուղեցույց», Մոսկվա 2016:
 8. «Շտապօգնության և աղետների բժշկության ընթացակարգեր»
 9. BLS Basik Life Support AHA 2020
 10. ACLS Advanced Cardiovascular Life Support AHA 2020
 11. PHTLS Prehospital Trauma Life Support NAEMT 2020
 12. PALS Pediatric Advanced Life Support AHA 2020