NATIONAL SCIENTIFIC MEDICAL LIBRARY

Obstetrics & Ginecology

Obstetrics and Gynecology

  1. Երակային թրոմբոէմբոլիզմի կանխարգելումը հղիության ժամանակ և հետծննդյան շրջանում ( ՀՀ ԱՆ-ի կողմից հաստատվել է 2015թ. սեպտեմբերի 16-ին 2521-Ա հրամանով)
  2. Հետծննդյան արյունահոսությունների կանխարգելումը և վարում ( ՀՀ ԱՆ-ի կողմից հաստատվել է 2015թ. սեպտեմբերի 16-ին 2521-Ա հրամանով)
  3. Հետծննդյան սեպսիսի վարումը և կանխարգելումը ( ՀՀ ԱՆի կողմից հաստատվել է 2015թ. սեպտեմբերի 16-ին 2521-Ա հրամանով)
  4. Պրեէկլամպսիայի և էկլամպսիայի վարումը ( ՀՀ ԱՆ-ի կողմից հաստատվել է 2015թ. սեպտեմբերի 16-ին 2521-Ա հրամանով)
  5. Վաղաժամ ծննդաբերության կանխարգելումը և վարումը (ՀՀ ԱՆ-ի կողմից հաստատվել է 2016թ. դեկտեմբերի 5-ին 3593- Ա հրամանով)
  6. «Մանկաբարձություն» դասագիրք՝ վերահրատարակված 2016թ.-ին ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռ.Ա. Աբրահամյանի խմբագրությամբ (Available from RSML)
  7. «Գինեկոլոգիա» դասագիրք՝ վերահրատարակված 2016թ.-ին ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռ.Ա. Աբրահամյանի խմբագրությամբ (Available from RSML)