ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Աշխատակազմ և բաժիններ

Աշխատակազմ և բաժիններ

Կենտրոնի ղեկավարԽաչատրյան Մանեinfo@medlib.am
Գլխավոր գրադարանավարՇիրինյան Աննաanna@medlib.am
Գրականության համալրման և մշակման բաժնի
պատասխանատու
Ղուկասյան Հասմիկ
Գրականության սպասարկման և պահպանման
բաժնի պատասխանատու
Լալայան Անիani@medlib.am
Մատենագիտական և տեղեկատվական
ռեսուրսների բաժնի պատասխանատու
Օհանջանյան Մանիկ
Էլեկտրոնային սպասարկման պատասխանատուՄանուկյան Լուսինեel_resources@medlib.am
Գրապահոցի պատասխանատուՊետրոսյան Աննա