NATIONAL SCIENTIFIC MEDICAL LIBRARY

New books

In this section you can get acquainted with the new books in the library. To pre-order the book, you can call the following phone number (+374 10) 24-96-77.

Рентгенэндоваскулярная хирургия
Том 1 Врожденные пороки сердца
Автор: Под редакцией РАН Б.Г.Алекян

Издательство: Литтерра
Количество страниц: 573
Год издания: 2017
Рентгенэндоваскулярная хирургия
Том 2 Ишемическая болезнь сердца
Автор: Под редакцией РАН Б.Г.Алекян

Издательство: Литтерра
Количество страниц: 788
Год издания: 2017
Рентгенэндоваскулярная хирургия
Том 3 Сосудистые, неврологические, хирургические, онкологические,
гинекологические и урологические заболевания

Автор: Под редакцией РАН Б.Г.Алекян

Издательство: Литтерра
Количество страниц: 595
Год издания: 2017
Рентгенэндоваскулярная хирургия
Том 4 Структурные заболевания сердца
Автор: Под редакцией РАН Б.Г.Алекян

Издательство: Литтерра
Количество страниц: 280
Год издания: 2017
Դեղագործական գործունեության կառավարում
Դեղագործական գործունեության կազմակերպումը և կարգավորումը

Հրատարկչություն – ԵՊՀ
Հեղինակ – Ա. Սահակյան
Էջերի քանակ – 283
Տարեթիվ – 2019
Բուժում է Վարդանանցը
Ապացուցողական բժշկության նվաճումները առօրյա պրակտիկայում

Հրատարկչություն – Անտարես
Հեղինակ – Հ.Ն. Մանգոյան
Էջերի քանակ – 628
Տարեթիվ – 2022
Ռազմական վիրաբուժություն հատոր 1

Հրատարկչություն – Անտարես
Հեղինակ – Խ. Ջիանու, Մ. Բալդան
Էջերի քանակ – 368
Տարեթիվ – 2022
Մանկաբուժություն դասախոսությունների շարք

Հրատարակչություն – Անտարես
Հեղինակ – Ն.Գ. Բաղդասարյան
Էջերի քանակ – 135
Տարեթիվ – 2022
Առաջին օգնության հիմունքներ


Էջերի քանակ: 124
Տարեթիվ: 2019
Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии
Автор: Воробьёв А.А.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 272
Год издания: 2022
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии
Автор: Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 376
Год издания: 2022
Анатомия Грея для студентов
Автор: Дрейк Р. Л.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 1162
Год издания: 2020
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология
Автор: Воробьев А.А.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 704
Год издания: 2022
Онкогинекология: Введение в специальность и клинические решения
Автор
: Солопова А.Г.Бицадзе В.О.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 840
Год издания: 2022
Нормальная физиология
Автор
: Агаджанян Н.А.Смирнов В.М.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 544
Год издания: 2022
Патофизиология (Общая и клиническая патофозиология)
Автор: Порядин Г.В.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 1256
Год издания: 2022
Герменевтика психиатрии
Автор: Самохвалов В.П.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 416
Год издания: 2022
Заболевания пародонта
Автор
: Грудянов А.И.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 415
Год издания: 2022
Внутриглазная раневая инфекция
Автор: Южаков А.М.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 240
Год издания: 2022
Физическая терапия в клинической практике дерматовенеролога. Руководство для врачей
Автор: Буявых А.Г.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 480
Год издания: 2022
Алгоритмы выполнения простых медицинских манипуляций и первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Автор
: Ибатов А.Д., Захарова Л.А.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 416
Год издания: 2022
Клинико-организационные основы рентгенэндоваскулярной помощи
Автор: Голощапов-Аксенов Р. С.
Издательство: МИА (Медицинское информационное агентство)
Количество страниц: 328
Год издания: 2022