NATIONAL SCIENTIFIC MEDICAL LIBRARY

Otorhinolaryngology

  1. Ա․ Կ․ Շուքուրյան, Ա․ Գ․ Հարությունյա, Ա․Ա․ Սարգսյան, «Քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն», դասագիրք, Երևան, 2014թ․
  2.  Пискунов, Г. З.  Клиническая ринология: руководство для врачей, 2006. – 560 с. (available from RSML)
  3. Брюс У. Джофек, Брюс У. Марроу  “Секреты отоларингологии” / 2016.
  4. Вильсон, Д. К.  “Нарушения голоса у детей” / Москва, 1990. – 448 с. (available from RSML)
  5. Г.И. Тадевосян, Н. А. Лусинян, А.Г. Арутюнян, А. К. Шукурян, “ Теоретические аспекты аудиологии и психофизические методы исследования слуховой функции”. Ереван, 2021.
  6. В. Т. Пальчун. Оториноларингология:- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 592 с. (available from RSML) (консультант врача)