Գրադարանից կրկին հասանելի է  UpToDate շտեմարանը։

Գրադարանից կրկին հասանելի է UpToDate շտեմարանը։

Տեղեկացնում ենք, որ ԱԱԻ Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանից այսուհետև հասանելի է գիտականորեն հիմնավորված կլինիկական ռեսուրս հանդիսացող UpToDate շտեմարանը։

Հիվանդների բուժման ժամանակ պրոֆեսիոնալ խնամք ապահովելու նպատակով կլինիկական որոշումներ կայացնելիս UpToDate շտեմարանը Ձեզ կտրամադրի լավագույն փորձի վրա հիմնված վստահելի բժշկական ապացուցված տեղեկատվություն:

Շտեմարանից կարող եք օգտվել գրադարանի տարածքից։